Практика #5

Завдання #1

Напишіть програму, яка виводить перші 8 ступенів двійки, використовуючи цикли

Вхідні дані Вихідні дані
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256
Завдання #2

Знайдіть суму цифр в числі

Вхідні дані Вихідні дані
10 1
65235 21
-12 3
Завдання #3

Знайдіть суму цифр в числах з заданого діапазону

Вхідні дані Вихідні дані
10 20 57
78 100 292
1 99 900
Завдання #4

Перевірте число на простоту. Якщо воно просте потрібно вивести “This is a prime number”. В іншому випадку – “No. That’s not a prime number!”

Вхідні дані Вихідні дані
10 No. That’s not a prime number!
13 This is a prime number
Завдання #5

На введення дається число n. Необхідно вивести перші n чисел наступної послідовності: кожен елемент є сумою цифр в його порядковому номері

Вхідні дані Вихідні дані
25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7
Завдання #6

На введення даються два числа A і B. Необхідно знайти перші B ступенів числа A

Вхідні дані Вихідні дані
3 5 3 9 27 81 243
7 7 7 49 343 2401 16807 117649 823543
8 3 8 64 512
Завдання #7

Виведіть прямокутний трикутник, який складається зі знаків X із заданим катетом

Вхідні дані Вихідні дані
5 X
X X
X X X
X X X X
X X X X X
Завдання #8

Виведіть таблицю множення від 2 до 5, використовуючи цикли

Вхідні дані Вихідні дані
  2  3  4  5
2  4  6  8 10
3  6  9 12 15
4  8 12 16 20
5 10 15 20 25