Практика #7

Завдання #1

Дано два рядки. Вивести рядок, який містить обидва ці рядки, записані через пропуск

Вхідні дані Вихідні дані
I love
you
I love you
Ich bin
fantastisch
Ich bin fantastisch
Завдання #2

Замініть перші чотири символи першого рядка першими чотирма символами другого

Вхідні дані Вихідні дані
This is awesome
That is ugly
That is awesome
What?
Fuuu!
Fuuu?
Banana for scale
China doesn’t have two n’s
Chinna for scale
Завдання #3

На введення дан рядок, перші три символи якого є цифрами. Вивести число, яке утворюють ці цифри

Вхідні дані Вихідні дані
123HELLO 123
647GB#Brexit 647
100ducks 100
Завдання #4

Визначити чи починається рядок з символу верхнього регістру

Вхідні дані Вихідні дані
What is it???? Yes
r u kidding me? No
Завдання #5

Дано число N і рядок STR. Вивести рядок, який містить рядок STR рівно N раз

Вхідні дані Вихідні дані
5me mememememe
2Be Mine Be Mine Be Mine